Жилищни обекти

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 122,00 м2

Местонахождение: УПИ VIII-227, кв.21, м. в.з. „Киноцентър III част-разширение”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

 

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 176,34 м2

Местонахождение: УПИ XIII-737, кв.113, м. „Враждебна“, по плана на гр. София, р-н „Кремиковци“

ABNadzorСтроеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 756 м2

Местонахождение: УПИ IX-246, кв.74, гр. Банкя;

Надстройка – 1 етаж и подпокривно пространство

РЗП: 175,00 м2

Местоположение: УПИ XI-952, кв.52, м. „Владая ”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 560,00 м2

Местонахождение: УПИ IV-158, кв.195, гр. София, м. „Подуене-Редута“ по плана на гр. София, р-н Слатина

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 263,40 м2

Местонахождение: УПИ ІІ, пл. №266,  кв.19, по плана на с.Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 726,00 м2

Местонахождение: УПИ XII-1636, кв.130, м. „Драгалевци-разширение север II-част”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

ABNadzorЕднофамилна двуетажна жилищна сграда

РЗП: 396,00 м2

Местонахождение: УПИ V-196024, кв. 51Б, по плана на с. „Равно поле”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 268.75 м2

Местонахождение: УПИ VI-473, кв.59, м. „Драгалевци”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 268.75 м2

Местонахождение: УПИ VI-473, кв.59, м. „Драгалевци”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Гараж

РЗП: 26,4м2

Местонахождение: УПИ II-1,8, кв. 49, м. „Горна баня”, по плана на гр. София, р-н „Овча купел”

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 390,95 м2

Местонахождение: УПИ ХVIII-18а, кв.24, м. в.з. „Симеоново-север”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

ABNadzorДвуетажна къща за гости с допълващо застрояване 

РЗП: 404, 65 м2

Местонахождение: УПИ XII-1636, кв. 130, м. „Драгалевци-разширение север II-ра част“, по плана на гр. София, р-н „Витоша“.

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 293,35 м2
Местонахождение: УПИ XI-1091, кв.99, м.„Враждебна”, р-н „Кремиковци”, гр.София

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 354,30 м2

Местонахождение: УПИ VIII-214, кв.19, м. в.з. „Киноцентър III част-разширение”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 314,65 м2

Местонахождение: УПИ VIII-687, кв.77, м. „Кръстова вада”, по плана на гр. София, р-н „Триадица”

Надстройка на гараж на жилищна сграда

РЗП: 171,90 м²

Местонахождение: УПИ II-1,8, кв. 49, м. „Горна баня”, по плана на гр. София, р-н „Овча купел”

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 175,00 м2

Местонахождение: УПИ XI-952, кв.52, м. „Владая ”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 295,88 м2

Местонахождение: УПИ I-1396, кв.147, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“, по плана на гр. София, р-н „Витоша“

ABNadzorEднофамилна жилищна сграда

РЗП: 314,65 м2

Местонахождение: УПИ VIII-687, кв.77, м. „Кръстова вада”, по плана на гр. София, р-н „Триадица”

Жилищна сграда с гаражи

РЗП: 2134,54 м2

Местонахождение: УПИ VII-50, кв.34B, м. ж.к. “Люлин“ 8ми м.р., по плана на гр. София, р-н „Люлин”

ABNadzorЕднофамилна жилищна сграда

РЗП: 756 м2

Местонахождение: УПИ IX-246, кв.74, гр. Банкя

Еднофамилна жилищна сграда

РЗП: 566,87м2

Местонахождение: УПИ V-857, кв.44, м. в.з. „Киноцентър І част – разширение” по плана на гр. София, р-н „Витоша”

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 560 м2

Местонахождение: УПИ IV-158, кв.195, гр. София, м. Подуяне-Редута р-н Слатина, ул. Живко Николов № 4;

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 176.34 м2

Местонахождение: УПИ XIII-737, кв.113, м. Враждебна, гр. София, ул. „16” № 29;

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 566,87м2

Местонахождение: УПИ V-857, кв.44, в.з. „Киноцентър І част – разширение” по плана на гр. София, район „Витоша”

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 295,88 м2

Местонахождение: УПИ I-1396, кв.147, м. в.з. „Драгалевци-стадиона”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 175,00 м2

Местонахождение: УПИ XI-952, кв.52, м. „Владая”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Баба Лина” №1, кв. „Владая”, гр. София

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 122,00 м2

Местонахождение: УПИ VIII-227, кв.21, м. в.з. „Киноцентър III част-разширение”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Съгласие”, кв. „Драгалевци”, гр. София

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 314,65 м2

Местонахождение: УПИ VIII-687, кв.77, м. „Кръстова вада”, по плана на гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Емилиян Станев” №56, м. „Кръстова вада”, гр. София

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 354,30 м2

Местонахождение: УПИ VIII-214, кв.19, м. в.з. „Киноцентър III част-разширение”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Петко Наумов” №12, кв. „Драгалевци”, гр. София

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“

РЗП: 390,95 м2

Местонахождение: УПИ ХVIII-18а, кв.24, м. в.з. „Симеоново-север”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”, ул. „69-та” №13, кв. „Симеоново”, гр. София

 

Строеж: „ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 293,35м2

Местонахождение: УПИ XI-1091, кв.99, м.„Враждебна”, р-н „Кремиковци”, гр.София;

 

Строеж: „ГАРАЖ”

РЗП: 26,4м2

Местонахождение: УПИ II-1,8, кв. 49, м. „Горна баня”, по плана на гр. София р-н „Овча купел”

 

Строеж: “НАДСТРОЙКА НА ГАРАЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП 171,9 м²

Местонахождение: УПИ II-1,8, кв. 49, м. „Горна баня”, по плана на гр. София, р-н „Овча купел”

 

Строеж: “ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП 268.75 м2

Местонахождение: УПИ VI-473, кв.59, м. „Драгалевци”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

 

Строеж: “ДВУЕТАЖНА КЪЩА ЗА ГОСТИ С ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ”

РЗП: 404,60 м2

Местонахождение: УПИ III-196024, кв. 51Б, по плана на с. „РАВНО ПОЛЕ”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

 

Строеж: “ДВУЕТАЖНА КЪЩА ЗА ГОСТИ С ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ”

РЗП: 404,60 м2

Местонахождение: УПИ II-196024, кв. 51Б, по плана на с. „РАВНО ПОЛЕ”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НАВЕС СЪС СКЛАД И БЕСЕДКА”

РЗП: 396,00 м2

Местонахождение: УПИ V-196024, кв. 51Б, по плана на с. „РАВНО ПОЛЕ”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

 

ОБЕКТ: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА C ГАРАЖ И ИЗГРЕБНА ЯМА”

РЗП: 356.70 м2

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ I-196024, кв.51б, по плана на с.Равно поле, общ.Елин Пелин

 

ОБЕКТ: “ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 304,46 м2

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ VI-196024, кв. 51Б, по плана на с. „РАВНО ПОЛЕ”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 438,93 м2

Местонахождение: УПИ VII-196024, кв. 51Б, по плана на с. „РАВНО ПОЛЕ”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 726 м2

Местонахождение: УПИ XII-1636, кв.130, м. „Драгалевци-разширение север II-част”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

 

Строеж: “НАДСТРОЙКА – 1 ЕТАЖ И ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО”

РЗП: 175,00 м2

Местонахождение: УПИ XI-952, кв.52, м. „Владая ”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

 

Строеж: “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ”

РЗП: 2134,54 м2

Местонахождение: УПИ VII-50, кв.34B, м. ж.к. “Люлин“ 8ми м.р., по плана на гр. София, р-н „Люлин”

 

Строеж: “МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ”

РЗП: 3015,88м²

Местонахождение: УПИ-XV-85,438,84,1824, /ПИ 68134.2044.1964/, кв.18, м. “в.з. Малинова долина-I част”, по плана на град София р-н “Витоша”

 

Строеж: “ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 263.40 м2

Местонахождение: УПИ ІІ, пл. №266,  кв.19, по плана на с.Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИЗГРЕБНА ЯМА И СВО”

РЗП: 153,90 м2

Местонахождение: УПИ XVII-636, кв.30, по плана на с. Нови Хан, община Елин Пелин

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 270,26 м2

Местонахождение: УПИ III-618 /ПИ 68134.1895.1058/, кв.65, м. “Карпузица”, по плана на гр. София, р-н “Витоша”

 

Строеж: “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ”

РЗП: 364,30 м2

Местонахождение: УПИ XI-2913, кв.146, по плана на град София р-н “Банкя”

 

ОБЕКТ: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 236,71 м2

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:   УПИ IV-1531, кв. 88, по плана на с. „Костенец”, общ. „Костенец”, обл. „Софийска“

 

ОБЕКТ: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩ ОБЕКТ – ПТП И КАФЕ”

РЗП: 150,00 м2

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:   УПИ X-290, кв. 130а, м. „Надежда 1б“, по плана на гр. София, р-н „Надежда“

 

Строеж: „ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“

РЗП: 2134,54 м2

Местонахождение: УПИ-XXI-3124,3125, кв. 5, м. „Детски град“, по плана на с. Панчарево, р-н „Панчарево“

 

Строеж: “ВИЛНА СГРАДА”

РЗП: 390,95м2

Местонахождение: УПИ ХVIII-18а, кв.24, м. в.з. „Симеоново-север”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

 

Строеж: “ЖИЛИЩНА СГРАДА И ИЗГРЕБНА ЯМА”

РЗП: 480,95м2

Местонахождение: УПИ IV-1499, кв.30, м. “Ботаническа градина”, по плана на гр. София,

р-н “Витоша”

 

Строеж: “ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП: 423,65м2

Местонахождение: УПИ XII-1636, кв.130, м. „Драгалевци-разширение север II-част”, по плана на гр. София, р-н „Витоша”

 

Строеж: “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ”

РЗП: 200,59 м2

Местонахождение: УПИ II-1483, кв. 6, по плана на в.з. “Банкя”, СО р-н „Банкя“