АБ-Надзор е компания с основна дейност оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.