Обекти с промишлено предназначение

IndustrialIconAB

Строеж: “ПРИСТРОЙКА-ХЛАДИЛНО СКЛАДОВО ХАЛЕ С ОФИСИ”

РЗП: 1157,19 м2

Местонахождение: УПИ VІІ, кв.4, м. НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци” по плана на гр. София, район „Сердика”, ул. „Първа българска армия” №80, кв. „Хаджи Димитър”, гр. София

IndustrialIconABСтроеж: “СКЛАДОВА БАЗА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ И БИТОВИ ПИБОРИ С ТРИ ШОУРУМА И ОФИСНА ЧАСТ”

РЗП: 1759.42 м2

Местонахождение: УПИ XXVI-241, кв. 16, м. НПЗ “Захарна фабрика”, по плана на гр. София, р-н „Илинден”

IndustrialIconABСтроеж: „СКЛАДОВА СГРАДА”

РЗП: 235,00 м2

Местонахождение: УПИ X-за производство, складове и офиси, кв.16Б, м.„ППЗ Захарна фабрика”, р-н „Илинден”, гр.София

IndustrialIconABСтроеж: “СКЛАД В ИМОТ 14831.6523.144”

РЗП: 4520.01 м2

Местонахождение: ПИ 14831.6523.144, м. “Градището /Гьоло/”, с. Герман, СО р-н “Панчарево”

Хладилно складово хале с офиси

РЗП: 1157,19 м2

Местонахождение: УПИ VІІ, кв.4, м. НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци” по плана на гр. София, р-н „Сердика”