Търговски и офис обекти

CommercialProjectsABХотел с магазини, подземни гаражи и трафопост

РЗП: 7140,80 м²

Местонахождение: УПИ XII-228, 229, 243, 395, кв. 518, м. “Зона Г – 14“, по плана на гр. София, р-н „Оборище“

ParkingIconABВременен открит паркинг за 200 леки автомобила с автоматични бариери.

Местонахожедине: УПИ X-424, кв. 8 на НПЗ „Искър-Къро“/ПИ4081.69/, по плана на гр. София, р-н Младост

Многофункционален търговски център, развлекателен и офис комплект с подземен гараж

РЗП: 18 000 м2

Местонахождение: УПИ I-691, 716, 708, 707, кв. 194а, м. „Цар Борис III-2 част“, по плана на гр. София, р-н „Овча купел“

ОБЕКТ: РАМКОВ ДОГОВОР СЪС „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ“ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Търговски комплекс „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ”, УПИ II-1834, кв.1, в.з. „Малинова долина – Бункера 3“, район „Витоша“

 

Строеж: “МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН-ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР, РАЗВЛЕКАТЕЛЕН И ОФИС КОМПЛЕКС С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ”

РЗП: 18 000 м2

Местонахождение: УПИ I-691, 716, 708, 707, кв. 194а, м. „Цар Борис III-2 част“, по плана на гр. София

 

Строеж: “ХОТЕЛ С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ”

РЗП: 7140,80 м²

Местонахождение: УПИ XII-228, 229, 243, 395, кв. 518, м. “Зона Г – 14“, по плана на гр. София, р-н „Оборище“

 

Строеж: “ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ ЗА 200 ЛЕКИ АВТОМОБИЛА С АВТОМАТИЧНИ БАРИЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕГАПАРК И ОГРАДА”

Местонахождение: УПИ Х-424, кв. 8 на НПЗ „Изток -Къро” /ПИ4081.69/ р-н ”Младост”

 

Строеж: “СЕМЕЕН ХОТЕЛ И ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОД”

РЗП: 812.53 м2

Местонахождение: УПИ V-11 – за хотел, кв. 377, м. „Буката“, по плана на гр. София, р-н „Триадица”

 

Строеж: “ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ: МОДУЛИ ЗА ТЪРГОВСКА И ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ-ИГРАЛНА ЗАЛА, 10 бр.”

РЗП: 300 m2

Местонахождение: ПИ с идент. № 68134.4360.817, пл. № 853, кв.10, м. “Люлин бул. Пиротски”, по плана на гр. София р-н Люлин

 

Строеж: „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”

РЗП: 477,00 м2

Местонахождение: УПИ XIV-1773, кв.60, м. бул. „Сливница”, р-н „Люлин”, гр.София

 

 

ОФИС СГРАДИ:

Строеж: „ОФИСИ И ЖИЛИЩНА СГРАДА”

РЗП 1874,8 м2

Местонахождение: УПИ V-5, кв. 150, м. „Зона Б-2“, по плана на гр. София, р-н „Възраждане“

 

Строеж: “РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА ФАСАДИ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ЦКС”

Местонахождение: УПИ XI-за ЦКС, кв. 518, м. “Зона Г – 14“, по плана на гр. София, р-н „Оборище“

 

Строеж: „ОФИС СГРАДА И СКЛАДОВЕ”

РЗП: 726 м2

Местонахождение: УПИ III-2148, кв. 3, м. „Парк Въртопо” 182/726 кв.м., по плана на гр. София р-н „Студентски”

 

СТРОЕЖ: “ОФИС сграда с подземни гаражи”

РЗП: 1282.32 м2

Местонахождение: УПИ IX-2, кв. 305, м. „Център”, р-н „Триадица”, гр. София

 

Строеж: „ОФИС СГРАДА”

РЗП: 461.77 м2

Местонахождение: УПИ XII-160, кв.83, м. „Враждебна”, р-н „Кремиковци”, гр.София

 

Строеж: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С МАГАЗИН, ОФИСИ, СКЛАД И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗГРЕБНА ЯМА-ЕТАП 1“

Местонахождение: „УПИ V-1240, кв. 123А, м. „Малинова долина – изток“ по плана на гр. София, СО, район Студентски”