Телекомуникационни обекти

TelecommunicationalProjectsIconСтроеж: РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ СТАНЦИИ НА „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Местонахождение: Територията на цяла България